VISIE


“This above all: to thine own self be true”
William Shakespeare, Hamlet


Het leven van ieder mens kan vol betekenis zijn.
Betekenis ontstaat wanneer men weet wat men wil bereiken.
Betekenis ontstaat wanneer men zich bewust wordt van de eigen levensmissie.
Betekenis ontstaat wanneer het contact met de eigen ziel wordt hervonden.

Bij ATHOS gaan we ervan uit dat ieder mens een doel te vervullen heeft in dit leven.
We gaan er ook van uit dat een ieder in staat is dit doel te realiseren.
Er zijn periodes waarin het leven ons toelacht en alles vanzelf lijkt te gaan. Er zijn echter ook tijden waarin het voelt alsof we wind tegen hebben. We merken dat er in ons leven veranderingen nodig zijn, dat we terechtgekomen zijn op doodlopende wegen, dat het nodig is deuren te sluiten of dat deuren voor ons gesloten worden. Dit zijn cruciale, bepalende fases in ons leven, die vaak gepaard gaan met gevoelens van angst en onzekerheid. Het vraagt vaak moed om in de spiegel te kijken, keuzes te maken en nieuwe, onbekende wegen in te slaan. In zo’n periode voelt het ook alsof we er alleen voor staan. Dat is ook zo. Met betrekking tot bepaalde zaken kan men alleen zelf de antwoorden vinden en zelf verantwoordelijkheid nemen. Toch kan het plezierig, bemoedigend en motiverend zijn als er iemand meeloopt op deze zoektocht, iemand die vanuit ervaring de valkuilen en obstakels van het terrein kent.

Graag lopen we een eindje met u mee op uw tocht. We nemen humor, betrokkenheid, enthousiasme, directheid en eerlijkheid mee.