BEGELEIDING BIJ BURN-OUT


Bij burn-out of andere vormen van overspannenheid is de accu leeg omdat de snaar te lang gespannen is geweest.

In de begeleidingsgesprekken wordt aandacht geschonken aan het weer mogelijk maken dat de accu weer oplaadt, maar tevens wordt gekeken naar de oorzaken van de burn-out om te voorkomen dat het weer gebeurt. We vinden het onvoldoende om alleen aan symptoombestrijding te doen.
De aanpak van burn-out bij Athos is integraal, dat wil zeggen dat aandacht geschonken wordt aan alle aspecten van het functioneren: lichaam, gevoelsleven, gedrag, overtuigingen, omgang met anderen, zingeving.

Bij Athos geschiedt de begeleiding bij burn-out altijd en volledig op basis van maatwerk, omdat zowel de oorzaken divers zijn en veelal een verschillende aanpak behoeven, maar ook omdat mensen verschillend zijn.

Naast gesprekken wordt gebruik gemaakt van zelfwerkzaamheid in de vorm van huiswerkopdrachten.

Duur
10 gesprekken, wekelijks.

Intakegesprek
Voorafgaande aan de begeleiding vindt een wederzijds vrijblijvend en kosteloos intakegesprek plaats. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.