ENNEAGRAM TYPE INTERVIEW


‘Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent’
Eckart TolleHet enneagram is een dynamisch persoonlijkheidsmodel. Werken met het enneagram levert glasheldere inzichten en uitdagingen op alle terreinen van het persoonlijk functioneren op.
Het enneagram geeft aan welke basisovertuigingen ten grondslag liggen aan ons gedrag, inzicht in de fixaties en kwetsbaarheden van het eigen functioneren, op welke wijze angst in het functioneren toeslaat en door wat voor soort bril men de wereld waarneemt, maar het geeft ook aan op welke wijze ontwikkeling en groei mogelijk is.

Het kennen van het eigen enneagram type geeft verdieping in de eigen levensthema’s.
Het kennen van het enneagram type van de ander kan meer begrip en een betere samenwerking opleveren.

Het is vaak niet eenvoudig om te achterhalen tot welk enneagram type men behoort en hier worden, wanneer dit op een oppervlakkige wijze gedaan wordt, veelvuldig fouten mee gemaakt. Vragenlijsten kunnen een indruk geven, maar zijn lang niet altijd betrouwbaar, omdat de vragen vaak over gedrag gaan i.p.v. de onderliggende basispatronen.
Een mondeling type interview is een zorgvuldig instrument om gezamenlijk het type te ontdekken. Een typeringsinterview duurt ca 1,5 tot 2 uren.
U krijgt schriftelijke informatie over het enneagram en de ontwikkelingsmogelijkheden mee naar huis.

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen voor het maken van een afspraak.