LOOPBAANBEGELEIDING
een bewuste stap verder


  • Ik wil wat anders, maar wat?
  • Wat zou ik het liefste willen doen? Is dit haalbaar?
  • Wat zijn mijn talenten en kwaliteiten en welke (soort) baan hoort hierbij?
  • Mijn functie komt te vervallen, ik moet wat anders……
  • Ik zou wel willen verzelfstandigen, maar ..…..
  • Mijn werk was altijd leuk, maar ik heb er niet echt plezier meer in …….
  • Tot nu toe ben ik overal ingerold, ik wil nu een bewuste keuze maken..……
  • Mijn baas vindt het nuttig voor mij dat ………
Voor bovenstaande of vergelijkbare vragen kunt u terecht bij ATHOS.

Werkwijze
Bij de reguliere loopbaanbureaus wordt met name een beroep gedaan op het rationele, logische denken. Dit levert een bepaalde mate van zelfkennis en inzicht op, hetgeen de kans op het maken van succesvolle keuzes verhoogt.
Veel mensen weten echter al uit eigen ervaring dat beslissingen gebaseerd op nadenken en logische, rationele analyse meestal niet tot de beste resultaten leiden. Dit wordt ook ondersteund door wetenschappelijk onderzoek (b.v. Prof. A. Dijksterhuis).

Bij Athos leert u tevens methoden te gebruiken die het logisch denken voorbij gaan, zodat u keuzes kunt maken gebaseerd op informatie die voortkomt uit diepere bewustzijnslagen van uzelf.
Via begeleiding van Athos leert u in contact en verbinding te komen met uw eigen innerlijke informatiebronnen.
Onze eigen ervaring en die van onze klanten leert ons dat wanneer de vraag authentiek is en het antwoord met behulp van onderscheidingsvermogen wordt gevonden, de te nemen koers kristalhelder wordt en twijfels als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Wanneer een beslissing wordt genomen waar iemand met hart en ziel ja op kan zeggen wordt de benodigde inspiratie, energie en durf gegenereerd om de doelstellingen in de praktijk te realiseren.

Werkwijze
Met behulp van het gebruik van krachtige methoden voor zelfreflectie, zelfwerkzaamheid en een achttal intensieve gesprekken worden antwoorden gevonden en een actieplan ter verwezenlijking van de plannen opgesteld.
Psychologisch onderzoek vormt meestal een onderdeel van het traject.
Na afloop van het traject kan op verzoek een gezamenlijk gesprek met de werkgever plaatsvinden.

Duur
In onderling overleg vinden de gesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats.

Kennismakingsgesprek
Voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek kunt u telefonisch een afspraak maken.