OUTPLACEMENT


Een outplacement traject bij ATHOS bestaat uit de volgende fasen:

  • Persoonlijke analyse De persoonlijke analyse wordt gedaan aan de hand van inzichtgevende oefeningen t.a.v. het persoonlijk functioneren. Na afloop van de persoonlijke analyse kent de persoon zijn eigen talenten en competenties, weet hij in welke werkomgeving hij het beste tot zijn recht komt en weet hij wat voor functie hij ambieert. Psychologisch onderzoek vormt een onderdeel van deze fase.
  • Methoden en instrumenten voor het benaderen van de arbeidsmarkt Een plan de campagne wordt gemaakt voor het benaderen van de arbeidsmarkt. Er wordt gebruik gemaakt van alle methoden die een baan op kunnen leveren zoals advertenties, open sollicitaties, recruitmentbureaus, headhunters, netwerkgesprekken, stages. Het is van belang dat deze aansluiten bij de persoonlijke eigenschappen. Indien nodig vindt training plaats en wordt er gebruik gemaakt van het netwerk van ATHOS.
  • Concrete begeleiding/ training bij het solliciteren. Deze fase is zeer concreet en praktisch. Gesprekken en brieven worden geoefend, geanalyseerd en geëvalueerd.
  • Begeleiding bij de start van de nieuwe baan. Er wordt begeleiding gegeven om goed voorbereid te beginnen met de nieuwe functie.

Afhankelijk van de situatie, achtergrond en ervaring van de persoon duren de verschillende onderdelen korter of langer. Ook is het mogelijk om uitsluitend bepaalde onderdelen van het traject te doorlopen, wanneer er geen behoefte bestaat aan het gehele traject.


Duur
Tot het vinden van een nieuwe functie. Gedurende de eerste twee fasen vinden wekelijks gesprekken plaats. Daarna in overleg.


Kennismakingsgesprek
Voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek kunt u telefonisch kontact opnemen met ATHOS.